ชื่อ-สกุล สมศักดิ์ ชุติศิลป์

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล ปริญญาโท บริหารเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster(executive) ม. ธรรมศาสตร์

ตำแหน่งในองค์กรที่เคยได้รับ กรรมการ ในสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ด้านจรรยาบรรณ) อุปนายก สมาคมการเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ นายกสมาคมการเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2558-2559

ตำแหน่งในองค์กรเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster กรรมการผู้จัดการ B.C.P. Housing Co.,Ltd. เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster Century21 Siam corp. หนึ่งในเครือข่าย เซ็นจูรี่ 21 (เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster)