คณะกรรมการสมาคมฯปี50-51

ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น

นายกก่อตั้งสมาคมฯ
ประธานกลุ่ม /
เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

คุณอภิชาต ปภาณภูวงศ์

นายกสมาคมฯ ประจำปี 2550 - 2551
กรรมการผู้จัดการ /
เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster โปรเฟสชั่นแนลส์ เอเชีย เน็ทเวิร์ค จำกัด

คุณศิริพรรณ เจนวาณิชย์

เลขาธิการสมาคมฯ
กรรมการผู้จัดการ /
เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster ธรี-คิว พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

คุณยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster เอ็ม ที มัลติมีเดีย จำกัด

คุณสมศักดิ์ ชุติศิลป์

อุปนายกฝ่ายวิชาการ
กรรมการผู้จัดการ /
เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster บี.ซี.พี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด

คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม

อุปนายกฝ่ายเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterพิเศษ
กรรมการผู้จัดการ /
เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster บางแสนมหานคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

คุณอรุณี เทียมหงษ์

อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ นิตยสารอาคารที่ดิน
เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster มายมีเดียจำกัด

คุณภัทราภรณ์ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา

อุปนายกฝ่ายบริหาร
กรรมการผู้จัดการ /
เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ มาร์เก็ต จำกัด

คุณกิตติศักดิ์ จรัสแสงจิระโชติ

กรรมการฝ่ายวิชาการ
กรรมการผู้จัดการ
เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster เอ็กซ์คลูซีฟ เรียลตี้ จำกัด

คุณเอกชัย กฤดาการกุล

กรรมการฝ่ายวิชาการ
กรรมการผู้จัดการ /
เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster แม็กซิมา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

คุณพวงเพ็ญ สุมิพันธ์

กรรมการฝ่ายวิชาการ
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster
เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster เดอะ แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด

คุณสรินทร์ลดา ตันติสุข

กรรมการฝ่ายเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterพิเศษและการตลาด
กรรมการผู้จัดการ /
เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster กัสโต มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

คุณชัชวาลย์ ปรีดาวิภาต

กรรมการฝ่ายเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterพิเศษและการตลาด
ประธานกรรมการบริหาร
เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

คุณบุรินทร์ ลาดล่าย

กรรมการฝ่ายเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterพิเศษและการตลาด
ผู้อำนวยการกองโฆษณา
เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster ฐานเศรษฐกิจ จำกัด

คุณวิศิษฐ์ คุณาทรกุล

กรรมการฝ่ายเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterพิเศษและการตลาด
ประธานและกรรมการผู้จัดการ
เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster เรียลตี้ เวิลด์ อัลไลแอนซ์ จำกัด

คุณบัวทิพย์ พรหมศร

กรรมการฝ่ายเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterพิเศษและการตลาด
กรรมการผู้จัดการ
เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster บัวทอง มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด

คุณมาณัษฐ์ จตุระบุล

กรรมการฝ่ายเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterพิเศษและการตลาด
กรรมการผู้จัดการ
เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster เอ็ม เอ็ม ซี เอสเตท จำกัด

คุณวิไล คำทา

กรรมการฝ่ายเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterพิเศษและการตลาด
กรรมการผู้จัดการ
เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster วิไล พรอพเพอร์ตี้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

คุณอภิญญา ลภัสกรฬบูล

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterและการตลาด
เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster มีดี อัพเกรด จำกัด

คุณจุฑาธิป พรหมมงคลกุล

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา
เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster สยามเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterมีเดีย จำกัด

คุณชนิศา เวชยาศรมพิทักษ์

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรรมการผู้จัดการ
เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster บีที สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

คุณภิญโญ คีรินทร์สกุนา

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ส่วนต่างประเทศ)
กรรมการผู้จัดการ
เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster โปรเฟสชั่นแนล แลนด์ แอนด์ แฟคโทรี่ จำกัด

คุณปรีชา ศุภปีติพร

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ส่วนต่างประเทศ)
กรรมการผู้จัดการ
เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster แอคคิว เรียลตี้ จำกัด

คุณวราพงษ์ อำนวยทรัพย์

กรรมการฝ่ายเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterพิเศษและการตลาด
ผู้อำนวยการ / บรรณาธิการบริหาร
เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster เอก-วรา พับลิค รีเรชันส์ตี้ จำกัด

คุณมนิฎฐา อางนานนท์

กรรมการฝ่ายบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster โฮม ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด